Malax IF logo
Skidor

Malax IF Skidor Skiing Icon

Välkommen till skidsektionens hemsida!

Sektionsstyrelsen


Hannu Riiki, ordförande  hannu.riiki@netikka.fi
 

Charlott Dahlin, sekreterare

Anki Sundvall, anmälningar, kassör

Jaana Aspholm, Servering gruppansvarig
 

Ralf-Gustav Kansa
 

Kim Back

Nina Nordmyr Servering gruppansvarig

Jens Nyby

Mikael Styris

Jari Niemelä

Mats TallgrenSektionstränare: Jari Niemelä / Hannu Riiki / Ulrika Lundegård
MIF styrelsen: Hannu Riiki ,personlig suppleant Kim Back

Malax if skidning email adress: malaxski@pp.malax.fi

 

 

Aktuellt

På kommande